Fundația Saxonia

Fundația Saxonia a fost înființată în anul 1992, scopul ei inițial fiind îngrijirea socială a sașilor transilvăneni rămași în continuare în România, respectiv acordarea de sprijin economic în favoarea unor mici întreprinzători din rândurile societății transilvano-germane, dar nu numai.

În anul 2008 a fost înființată și anexată Fundației Saxonia noua fundație-soră Saxonia-Transilvania, aceasta din urmă preluând de la Fundația Saxonia programul de asistență economică pentru firme particulare mici.

Fundația Saxonia îndeplinește în continuare rolul ajutorării sociale, baza ei materială fiind asigurată încă de la început de către Cercul de Ajutor Social al Asociației Sașilor Transilvăneni din München.

Sediul Fundației Saxonia se află pe Str.Caraiman nr.32-34 în localitatea Râșnov, județul Brașov.

Fondatarii sunt Biserica Evanghelică C.A. din Romania și Forumul regional Transilvania („Siebenbürgenforum”), organizație a Forumului Democrat al Germanilor din România. Klaus-Harald Sifft este directorul executiv al fundației.

Mai multe informații puteți găsi aici: https://fundatia.saxonia.ro