Premiul Apollonia Hirscher

Premiul Apollonia Hirscher este acordat unei personalități care a adus o contribuție deosebită comunității transilvănene saxone prin angajamentul său și care este rezidentă în Brașov.

Intenția inițiatorilor premiului este descrisă în KR (Ziuarul Carpatin) din 27.02.1999 ca fiind „încurajarea acelor personalități a căror activitate- adesea tăcută – pentru comunitate este o sursă de putere și încredere”.

Premiul în bani este oferit de Comunitatea Brașovenilor din Germania, HGdK.

Propunerile pentru Premiul Apollonia Hirscher pot fi înaintate către Consiliul Director al FDGR Bv pe tot parcursul anului, însoțite de o motivare detaliată.

Consiliul de administrație al DFDK este însărcinat cu examinarea propunerilor depuse pentru Premiul Apollonia Hirscher. Consiliul de administrație verifică îndeplinirea criteriilor de selecție a candidaților propuși și votează candidații nominalizați prin vot secret.

2022 Prof. Helmut Wagner

Profesorul Helmut Wagner a fost director al Liceului (Coelgiului) Johannes-Honterus timp de peste două decenii și s-a dedicat intereselor școlii, conservării calității limbii germane și păstrării tradițiilor comunității săsești. De asemenea, a fost membru implicat în diverse consilii de administrație ale Forumului German.

2021 Inge Acker

Fondatoarea ansamblului muzical „Canzonetta”, Ingeborg Acker a primit premiul pentru cariera sa. Cu Canzonetta, ea a creat un biotop, a spus Heigl, președintele FDGRJBV, în care copiii au fost învățați valorile comunității, precum și muzica. El a subliniat în mod deosebit angajamentul și eforturile neobosite ale dânsei. (Siebenbuerger.de)

2020 Ortwin Hellmann

Distins pentru activitatea sa în calitate de administrator al districtului bisericesc Kronstadt, președinte al consiliului de administrație al asociației de sponsorizare a azilului de bătrâni din Blumenau, precum și pentru dăruirea sa permanentă și versatilitatea în activitatea sa, unde a lucrat, printre altele, și ca manager de proiect pentru menținerea clădirilor istorice. Căminul de bătrâni pe care îl conduce este o instituție model care datorită eforturilor a fost ferită de atacurile insidiosului virus Sars-Cov 2.

2019 Erwin Hellmann

În calitate de administrator al districtului bisericii din începând cu 1986 și, de asemenea, ca administrator al congregației Honterus începând cu 1993, munca lui a adus o mare valoare comunității. A lucrat pentru întreținerea cimitirelor militare în cadrul Comisiei germane a mormintelor de război, a contribuit decisiv la înființarea Căminului pentru bătrâni din Kronstadt și a lucrat pentru reluarea omagierii la memorialul studenților din Feldioara, fiind membru de lungă durată al Consiliului DFDKK.

2018 Ingeborg Filipescu

Implicată din toată inima în viața socială și bisericească timp de mulți ani, putând fi considerat sufletul comunității, după ce a fost membru al parohiei Honterus timp de 47 de ani și lector voluntar în parohiile Kronstadt și Burzenland timp de 27 de ani. Este implicată în diaconie, a făcut vizite la domiciliu în calitate de doamnă de zeciuială și a organizat după-amiezile seniorilor la azilul de bătrâni din Blumenau timp de mulți ani.

2017 Werner Lehni

Un creștin onest, conștient, cu un grad ridicat de gândire socială. A fost mereu implicat în preocupările societății, a deținut timp de decenii cele mai înalte funcții onorifice în comunitatea noastră, atât în cadrul FDGR, cât și în cadrul bisericii.

2016 Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dieter Simon

Apreciat, ca profesor universitar în domeniul zoologiei, ornitologiei și protecției pădurilor, membru al Corului Bach al Parohiei Honterus, membru al Prezbiteriului Parohiei Honterus, membru al Adunării Naționale Bisericești a Bisericii Evanghelice A.B. din România, consilier administrativ, președinte al Forumului Democrat al Germanilor din județul Kronstadt între 1994 și 2006 și co-fondator și susținător al înființării căminului de bătrâni.

2015 Dieter Drotleff

Un laureat care a meritat cu prisosință această onoare și recunoaștere pentru angajamentul său îndelungat și variat, nu numai pentru comunitatea germană din Kronstadt. Drotleff a activat timp de decenii ca jurnalist, unde a fost, printre altele, redactor-șef al Karpatenrundschau (ziarului Carpatin). În calitate de președinte al Forumului Democrat al Germanilor din districtul Kronstadt și, mai târziu, ca membru al consiliilor de conducere ale DFDK și DFDKK, el se implică și astăzi în comunitatea germană.

2013 Gerhard Rudolf

Un membru al comunității noastre care și-a pus cunoștințele și abilitățile la dispoziția publicului larg cu cea mai naturală dorință de a ajuta.

Gerhard Rudolf a fost unul dintre pionierii televiziunii din Brașov încă din 1957. Laureatul Rudolf a fost un membru de lungă durată al consiliului administrativ și al prezbiteriului congregației Honterus.

2012 Dr. Hannelore Roth

A adus o contribuție majoră la conservarea valoroasei colecții de covoare a Bisericii Negre. În calitate de doctor în chimie, Dr. Roth a preluat sarcina de a se ocupa, din punct de vedere științific și tehnic, de noua sticlă pentru ferestre Bisericii Negre, ca parte din renovarea din 1981-1984. Identificarea sticlei speciale a avut ca și scop protejarea colecției de covoare de radiațiile ultraviolete, care sunt foarte dăunătoare pentru covoare, și totodată asigurarea a unei iluminare optimă a interiorului bisericii prin lumina zilei. Dr. Roth a fost un membru de lungă durată al prezbiteriului congregației Honterus.

2011 Gundel Einschenk

Prima femeie care a deținut funcția de administrator în congregația Honterus. Laureata reprezintă o abordare pragmatică a tuturor provocărilor pe care le-a întâlnit în rolul său. Inginerul mecanic a predat discipline tehnice la Școala Honterus timp de 26 de ani și susține afacerea de familie cu o lungă tradiție în Brașov: instrumente muzicale Einschenk (https://www.instrumente-einschenk.ro/).

2010 Helene Becker

Helene Becker a fost aleasă în consiliul bisericii din Blumenau în anii 1970. La acea vreme, ea era deja activă în calitate de membră a zeciuielii, în calitate onorifică. Mai târziu, a fost aleasă în consiliul parohial Honterus, iar după câțiva ani în prezbiteriu și, în cele din urmă, în funcția de maică a bisericii. Până atunci, în congregația Honterus fuseseră doar tați ai bisericii.

După 1989, Helene Becker a devenit membră a Diakonisches Werk, iar mai târziu a lucrat în secretariatul biroului Forumului din Kronstadt.

2009 Edith Bauer

O sarcină caritabilă îndeplinită în mod exemplar. În anii ’90, doamna Bauer a preluat contabilitatea, iar în 1997, conducerea fostului azil de bătrâni și de bătrâni din vicariatul din Blumenau. Ea a considerat că sarcina ei principală este să se asigure că cei care au nevoie de îngrijire își petrec ultimii ani în cămin, departe de familiile lor, cât se poate de plăcut.

2008 Sara și Eugen Bruss

Muncă durabilă pentru comunitate. În 1990, doamna Sara Bruss s-a alăturat echipei de la „Bucătăria pe roți”, iar mai târziu a devenit doamna cu zeciuiala pentru congregația Honterus. Eugen Bruss a ajutat la restaurarea interioară a Bisericii Negre, care a fost grav avariată în urma cutremurului puternic din 4 martie 1977. Din proprie inițiativă, a procurat materialele necesare pentru restaurarea bisericii, lucru care nu părea posibil la acea vreme. După 1990, Eugen Bruss a fost ales în prezbiteriul congregației Honterus, unde a continuat să lucreze voluntar timp de mulți ani.

2007 Gernot Nussbächer

Un arhivist deosebit inclus în Cartea de aur a arhivisticii românești.

Gernot Nussbächer a activat timp de aproape 40 de ani în cadrul Direcției Județene Kronstadt a Arhivelor Statului. În 1998, a primit Premiul Georg Dehio pentru serviciile sale în domeniul cercetării Honterus. Doar foarte puține localități sud-transilvănene-saxone nu au făcut obiectul cercetărilor sale arhivistice.

2006 Astrid Hermel

Construirea de punți între culturi și generații. Astrid Hermel a devenit cunoscută mult dincolo de granițele Kronstadt-ului ca anticar și editor la Aldus Antiquarian Bookshop and Print Shop http://www.aldus.ro/. Hermel a publicat un număr mare de cărți care sunt în spiritul comunității săsești din Transilvania. Editura sa se află pe lista editurilor acreditate de către Comitetul pentru Cercetare Științifică din București (CNCSIS).

2005 Krista Sudrigian

Ceea ce este extraordinar la această viață este impactul său larg.

Krista Sudrigian a predat ca profesor de specialitate timp de 37 de ani. După 1990, a fost implicată în fondarea Forumului. A fost activă în comunitate ca lider de lungă durată al cercului de artizanat foarte apreciat, în diaconie și în activități caritabile.

2003 Ada Teutsch

Entuziasm, tenacitate, asertivitate

Numele ei este indelungabil legat de cel al unui teatru german de înaltă calitate din Brașov. În acest fel, a adus opere de comedie la mii de oameni și a oferit multor artiști, atât studenți, cât și adulți, posibilitatea de a-și trăi talentul sau de a-și găsi adevărata vocație. După 1990, Ada Teutsch s-a angajat să construiască împreună cu Günther Schuller Asociația Deportaților în Rusia, și a condus-o timp de mulți ani.

2002 Hannelore Schuller

Realizări multifațetate și responsabile

Hannelore Schuller a fost profesoară de germană timp de mulți ani. Mai târziu, a condus Colegiul Național Johannes Honterus din Brașov în funcția de directoare. După 1990, a găsit soluții provocării reprezentate de exodul elevilor și a profesorilor și a construit o nouă identitate școlară pentru a transforma școala germană într-o școală de întâlnire în limba minorității. A elaborat manuale moderne pentru predarea limbii germane. A fost decorată cu Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Ofițer de către Emil Constantinescu în anul 2000.

2001 Hans-Eckart Schlandt

Organist, dirijor de cor și profesor

Hans-Eckardt Schlandt, a preluat conducerea Corului Bach al Bisericii Negre în 1965 și, în ciuda tuturor adversităților comunismului, a reușit să conducă Corul Bach și să-l mențină în viață. În 1993 a fondat Corul Bach pentru copii și tineret. Eckardt Schland a fost organistul Bisericii Negre timp de aproape 50 de ani. În calitate de profesor, a predat muzică de cameră și orgă la Universitatea Transilvania. Hans-Eckart Schlandt joacă un rol important în viața muzicală din Kronstadt, Transilvania și din întreaga țară.

2000 Ernst Fleps

Foarte onorat și foarte apreciat în țară și în străinătate

În calitate de profesor la Liceul Johannes Honterus, Ernst Fleps a contribuit la educația muzicală a multor generații. Pe lângă activitățile sale educaționale, a fost activ ca director de cor, dirijor de orchestră și de fanfară. Pentru o lungă perioadă de timp a fost liderul Fanfarei Țara Bărsei, pentru care a primit și distincția germană , premiul Karl-Zelter. Ernst Fleps a contribuit la identitatea sașilor transilvăneni prin activitățile sale muzicale.

1999 Era Nussbächer

Decenii de muncă benefică ca restaurator de covoare

Până la vârsta de 85 de ani, Era Nussbächer a lucrat în atelierul de covoare timp de 25 de ani, până când vârsta și sănătatea nu i-au mai permis acest lucru. În acest timp, au fost restaurate peste 300 de covoare, precum și numeroase casule. Era Nussbächer a publicat mai multe articole despre restaurarea textilelor în presa româno-germană, unde a fost relatată și activitatea sa de restaurator.

1998 Christa Hellmann

Christa Hellmann a renunțat la serviciul la stat pentru a deveni angajată a Bisericii Evanghelice C.A.. Granițele dintre profesia sa și viața privată au devenit din ce în ce mai neclare. Profesia ei a devenit vocația ei. Nu se îngrijea doar de credincioși, ci, în sensul cel mai larg, de membrii FDGR, de bătrâni, de bolnavi și de nevoiași.

Fotografiile și textele sunt preluate din articolele din ADZ, https://adz.ro/.